НАМЕРЕНИ 85 апартамента ОТ 85
НУЛИРАЙ
Блок
Етаж
Номер
Обща площ
Изложение
Брой спални
Статус
А
Партер
1
198.44 М2
 • Североизток
Триспален
icon status free Свободен
А
Партер
2
140.04 М2
 • Изток
Двуспален
sold Продаден
А
Партер
2
140.04 М2
 • Изток
Двуспален
sold Продаден
А
Партер
3
149.16 М2
 • Югозапад
Триспален
sold Продаден
А
Партер
3
149.16 М2
 • Югозапад
Триспален
sold Продаден
А
Партер
4
137.48 М2
 • Запад
Двуспален
sold Продаден
А
Партер
4
137.48 М2
 • Запад
Двуспален
sold Продаден
А
Партер
5
174.55 М2
 • Северозапад
Триспален
sold Продаден
А
Партер
5
174.55 М2
 • Северозапад
Триспален
sold Продаден
А
Етаж 1
6
210.78 М2
 • Североизток
Триспален
sold Продаден
А
Етаж 1
6
210.78 М2
 • Североизток
Триспален
sold Продаден
А
Етаж 1
7
148.72 М2
 • Изток
Двуспален
reserved Резервиран
А
Етаж 1
7
148.72 М2
 • Изток
Двуспален
reserved Резервиран
А
Етаж 1
8
163.10 М2
 • Югозапад
Двуспален
sold Продаден
А
Етаж 1
8
163.10 М2
 • Югозапад
Двуспален
sold Продаден
А
Етаж 1
9
151.43 М2
 • Запад
Двуспален
sold Продаден
А
Етаж 1
9
151.43 М2
 • Запад
Двуспален
sold Продаден
А
Етаж 1
10
182.10 М2
 • Северозапад
Триспален
sold Продаден
А
Етаж 1
10
182.10 М2
 • Северозапад
Триспален
sold Продаден
А
Етаж 2
11
210.33 М2
 • Североизток
Триспален
sold Продаден
А
Етаж 2
11
210.33 М2
 • Североизток
Триспален
sold Продаден
А
Етаж 2
12
148.72 М2
 • Изток
Двуспален
sold Продаден
А
Етаж 2
12
148.72 М2
 • Изток
Двуспален
sold Продаден
А
Етаж 2
13
162.75 М2
 • Югозапад
Двуспален
sold Продаден
А
Етаж 2
13
162.75 М2
 • Югозапад
Двуспален
sold Продаден
А
Етаж 2
14
151.43 М2
 • Запад
Двуспален
sold Продаден
А
Етаж 2
14
151.43 М2
 • Запад
Двуспален
sold Продаден
А
Етаж 2
15
182.10 М2
 • Северозапад
Триспален
sold Продаден
А
Етаж 2
15
182.10 М2
 • Северозапад
Триспален
sold Продаден
А
Етаж 3
16
210.78 М2
 • Североизток
Триспален
sold Продаден
А
Етаж 3
16
210.78 М2
 • Североизток
Триспален
sold Продаден
А
Етаж 3
17
149.04 М2
 • Изток
Двуспален
sold Продаден
А
Етаж 3
17
149.04 М2
 • Изток
Двуспален
sold Продаден
А
Етаж 3
18
163.10 М2
 • Югозапад
Двуспален
sold Продаден
А
Етаж 3
18
163.10 М2
 • Югозапад
Двуспален
sold Продаден
А
Етаж 3
19
151.75 М2
 • Запад
Двуспален
sold Продаден
А
Етаж 3
19
151.75 М2
 • Запад
Двуспален
sold Продаден
А
Етаж 3
20
182.10 М2
 • Северозапад
Триспален
sold Продаден
А
Етаж 3
20
182.10 М2
 • Северозапад
Триспален
sold Продаден
А
Етаж 4
21
210.78 М2
 • Североизток
Триспален
sold Продаден
А
Етаж 4
21
210.78 М2
 • Североизток
Триспален
sold Продаден
А
Етаж 4
22
149.04 М2
 • Изток
Двуспален
sold Продаден
А
Етаж 4
22
149.04 М2
 • Изток
Двуспален
sold Продаден
А
Етаж 4
23
163.10 М2
 • Югозапад
Двуспален
sold Продаден
А
Етаж 4
23
163.10 М2
 • Югозапад
Двуспален
sold Продаден
А
Етаж 4
24
151.75 М2
 • Запад
Двуспален
sold Продаден
А
Етаж 4
24
151.75 М2
 • Запад
Двуспален
sold Продаден
А
Етаж 4
25
182.10 М2
 • Северозапад
Триспален
sold Продаден
А
Етаж 4
25
182.10 М2
 • Северозапад
Триспален
sold Продаден
А
Етаж 5
26
367.22 М2
 • Юг,
 • Запад,
 • Север
Пентхаус апартамент
sold Продаден
А
Етаж 5
26
367.22 М2
 • Юг,
 • Запад,
 • Север
Пентхаус апартамент
sold Продаден
Б
Партер
27
212.36 М2
 • Изток
Мезонет
icon status free Свободен
Б
Партер
28
270.02 М2
 • Запад
Мезонет
sold Продаден
Б
Партер
28
270.02 М2
 • Запад
Мезонет
sold Продаден
Б
Партер
29
149.67 М2
 • Запад
Мезонет
sold Продаден
Б
Партер
29
149.67 М2
 • Запад
Мезонет
sold Продаден
Б
Партер
30
142.99 М2
 • Запад
Двуспален
sold Продаден
Б
Партер
30
142.99 М2
 • Запад
Двуспален
sold Продаден
Б
Партер
31
136.37 М2
 • Североизток
Двуспален
sold Продаден
Б
Партер
31
136.37 М2
 • Североизток
Двуспален
sold Продаден
Б
Етаж 1
32
163.58 М2
 • Запад
Двуспален
sold Продаден
Б
Етаж 1
32
163.58 М2
 • Запад
Двуспален
sold Продаден
Б
Етаж 1
33
149.85 М2
 • Североизток
Двуспален
sold Продаден
Б
Етаж 1
33
149.85 М2
 • Североизток
Двуспален
sold Продаден
Б
Етаж 2
34
215.60 М2
 • Югозапад
Триспален
sold Продаден
Б
Етаж 2
34
215.60 М2
 • Югозапад
Триспален
sold Продаден
Б
Етаж 2
35
143.61 М2
 • Запад
Двуспален
sold Продаден
Б
Етаж 2
35
143.61 М2
 • Запад
Двуспален
sold Продаден
Б
Етаж 2
36
163.58 М2
 • Северозапад
Двуспален
sold Продаден
Б
Етаж 2
36
163.58 М2
 • Северозапад
Двуспален
sold Продаден
Б
Етаж 2
37
149.85 М2
 • Североизток
Двуспален
sold Продаден
Б
Етаж 2
37
149.85 М2
 • Североизток
Двуспален
sold Продаден
Б
Етаж 3
38
215.60 М2
 • Изток,
 • Запад
Триспален
sold Продаден
Б
Етаж 3
38
215.60 М2
 • Изток,
 • Запад
Триспален
sold Продаден
Б
Етаж 3
39
223.06 М2
 • Запад
Триспален
sold Продаден
Б
Етаж 3
39
223.06 М2
 • Запад
Триспален
sold Продаден
Б
Етаж 3
40
243.32 М2
 • Изток,
 • Запад
Триспален
sold Продаден
Б
Етаж 3
40
243.32 М2
 • Изток,
 • Запад
Триспален
sold Продаден
Б
Етаж 4
41
215.60 М2
 • Изток,
 • Запад
Триспален
sold Продаден
Б
Етаж 4
41
215.60 М2
 • Изток,
 • Запад
Триспален
sold Продаден
Б
Етаж 4
42
223.06 М2
 • Запад
Триспален
sold Продаден
Б
Етаж 4
42
223.06 М2
 • Запад
Триспален
sold Продаден
Б
Етаж 4
43
243.32 М2
 • Изток,
 • Запад
Триспален
sold Продаден
Б
Етаж 4
43
243.32 М2
 • Изток,
 • Запад
Триспален
sold Продаден
Б
Етаж 5
44
374.43 М2
 • Изток,
 • Запад,
 • Север
Пентхаус апартамент
sold Продаден
Б
Етаж 5
44
374.43 М2
 • Изток,
 • Запад,
 • Север
Пентхаус апартамент
sold Продаден
В
Партер
45
214.29 М2
 • Изток,
 • Юг
Мезонет
icon status free Свободен
В
Партер
46
272.44 М2
 • Юг,
 • Запад
Мезонет
icon status free Свободен
В
Партер
47
151.01 М2
 • Юг,
 • Запад
Мезонет
icon status free Свободен
В
Партер
48
161.38 М2
 • Юг,
 • Запад
Двуспален
sold Продаден
В
Партер
48
161.38 М2
 • Юг,
 • Запад
Двуспален
sold Продаден
В
Партер
49
135.30 М2
 • Изток,
 • Юг
Триспален
sold Продаден
В
Партер
49
135.30 М2
 • Изток,
 • Юг
Триспален
sold Продаден
В
Етаж 1
50
163.50 М2
 • Юг,
 • Запад
Двуспален
icon status free Свободен
В
Етаж 1
51
153.67 М2
 • Изток,
 • Юг
Двуспален
sold Продаден
В
Етаж 1
51
153.67 М2
 • Изток,
 • Юг
Двуспален
sold Продаден
В
Етаж 2
52
217.58 М2
 • Изток,
 • Юг,
 • Запад
Триспален
icon status free Свободен
В
Етаж 2
53
143.30 М2
 • Запад
Двуспален
icon status free Свободен
В
Етаж 2
54
162.00 М2
 • Запад
Двуспален
sold Продаден
В
Етаж 2
54
162.00 М2
 • Запад
Двуспален
sold Продаден
В
Етаж 2
55
153.67 М2
 • Изток
Двуспален
reserved Резервиран
В
Етаж 2
55
153.67 М2
 • Изток
Двуспален
reserved Резервиран
В
Етаж 3
56
217.58 М2
 • Изток,
 • Югозапад
Триспален
icon status free Свободен
В
Етаж 3
57
223.06 М2
 • Запад
Триспален
sold Продаден
В
Етаж 3
57
223.06 М2
 • Запад
Триспален
sold Продаден
В
Етаж 3
58
244.93 М2
 • Изток,
 • Запад
Триспален
sold Продаден
В
Етаж 3
58
244.93 М2
 • Изток,
 • Запад
Триспален
sold Продаден
В
Етаж 4
59
217.58 М2
 • Изток,
 • Югозапад
Триспален
icon status free Свободен
В
Етаж 4
60
223.06 М2
 • Запад
Триспален
sold Продаден
В
Етаж 4
60
223.06 М2
 • Запад
Триспален
sold Продаден
В
Етаж 4
61
244.93 М2
 • Изток,
 • Запад
Триспален
sold Продаден
В
Етаж 4
61
244.93 М2
 • Изток,
 • Запад
Триспален
sold Продаден
В
Етаж 5
62
215.60 М2
 • Изток,
 • Югозапад
Триспален
sold Продаден
В
Етаж 5
62
215.60 М2
 • Изток,
 • Югозапад
Триспален
sold Продаден
В
Етаж 5
63
223.06 М2
 • Запад
Триспален
sold Продаден
В
Етаж 5
63
223.06 М2
 • Запад
Триспален
sold Продаден
В
Етаж 5
64
244.93 М2
 • Изток,
 • Запад
Триспален
sold Продаден
В
Етаж 5
64
244.93 М2
 • Изток,
 • Запад
Триспален
sold Продаден
В
Етаж 6
65
294.80 М2
 • Изток,
 • Юг,
 • Запад,
 • Север
Пентхаус апартамент
icon status free Свободен
Г
Партер
66
149.12 М2
 • Изток,
 • Запад
Двуспален
icon status free Свободен
Г
Партер
67
123.36 М2
 • Юг,
 • Запад
Двуспален
sold Продаден
Г
Партер
67
123.36 М2
 • Юг,
 • Запад
Двуспален
sold Продаден
Г
Партер
68
143.97 М2
 • Юг,
 • Запад
Двуспален
icon status free Свободен
Г
Партер
69
147.87 М2
 • Изток,
 • Юг
Двуспален
sold Продаден
Г
Партер
69
147.87 М2
 • Изток,
 • Юг
Двуспален
sold Продаден
Г
Етаж 1
70
207.19 М2
 • Изток,
 • Запад
Триспален
icon status free Свободен
Г
Етаж 1
71
144.65 М2
 • Юг,
 • Запад
Двуспален
icon status free Свободен
Г
Етаж 1
72
162.11 М2
 • Юг,
 • Запад
Двуспален
sold Продаден
Г
Етаж 1
72
162.11 М2
 • Юг,
 • Запад
Двуспален
sold Продаден
Г
Етаж 1
73
155.10 М2
 • Изток,
 • Юг
Двуспален
reserved Резервиран
Г
Етаж 1
73
155.10 М2
 • Изток,
 • Юг
Двуспален
reserved Резервиран
Г
Етаж 2
74
207.19 М2
 • Изток,
 • Запад
Триспален
icon status free Свободен
Г
Етаж 2
75
144.65 М2
 • Юг,
 • Запад
Двуспален
reserved Резервиран
Г
Етаж 2
75
144.65 М2
 • Юг,
 • Запад
Двуспален
reserved Резервиран
Г
Етаж 2
76
162.11 М2
 • Юг,
 • Запад
Двуспален
reserved Резервиран
Г
Етаж 2
76
162.11 М2
 • Юг,
 • Запад
Двуспален
reserved Резервиран
Г
Етаж 2
77
155.20 М2
 • Изток,
 • Юг
Двуспален
reserved Резервиран
Г
Етаж 2
77
155.20 М2
 • Изток,
 • Юг
Двуспален
reserved Резервиран
Г
Етаж 3
78
207.29 М2
 • Изток,
 • Запад
Триспален
icon status free Свободен
Г
Етаж 3
79
225.27 М2
 • Юг,
 • Запад
Триспален
icon status free Свободен
Г
Етаж 3
80
245.45 М2
 • Изток,
 • Запад
Триспален
sold Продаден
Г
Етаж 3
80
245.45 М2
 • Изток,
 • Запад
Триспален
sold Продаден
Г
Етаж 4
81
207.29 М2
 • Изток,
 • Запад
Триспален
icon status free Свободен
Г
Етаж 4
82
223.55 М2
 • Юг,
 • Запад
Триспален
sold Продаден
Г
Етаж 4
82
223.55 М2
 • Юг,
 • Запад
Триспален
sold Продаден
Г
Етаж 4
83
245.45 М2
 • Изток,
 • Запад
Триспален
sold Продаден
Г
Етаж 4
83
245.45 М2
 • Изток,
 • Запад
Триспален
sold Продаден
Г
Етаж 5
84
367.41 М2
 • Изток,
 • Юг,
 • Запад,
 • Север
Пентхаус апартамент
icon status free Свободен
А
Етаж 5
261
388.63 М2
 • Изток,
 • Юг,
 • Север
Пентхаус апартамент
sold Продаден
А
Етаж 5
261
388.63 М2
 • Изток,
 • Юг,
 • Север
Пентхаус апартамент
sold Продаден
plan
Апартамент 12

Обща квадратура: 149.02 М2
Чиста площ: 129.02 М2